Sådan kan du støtte os:

kr. 5.000,-

Køb skole til 150 børn

inkl. diplom og nyhedsbrev om skolerne.

Kr. 2.500,-

Køb et stykke land

Til jordstykke hvor der kan placeres en skole.

Kr. 150,-

Køb 1 års undervisning

Hælp med bøger, lærere, uniformer mm.

Kr. 50,-

Køb en mursten

Til opbygning af en skole til 150 elever.

Hjælp skolebørnene
i Bangladesh og støt med
et personligt abonnement…

 

Vær med til at give børn i et bengalsk udkantsområde spændende og indholdrig undervisning og vær med på drømmen om at løfte den næste generation af bengalere ud af fattigdom!

Skolerne har brug for faste skole-sponsorater, der sikrer den del af lærernes løn, som endnu ikke kan dækkes af forældrene. Det er en rigtig stor hjælp at modtage faste månedlige gaver, da det sikrer stabilitet i dagligdagen.

 

Det koster kun

kr. 150,- pr. måned

(abonnementet varer i et halvt år, og kan derefter stopper derefter automatisk. Du vil få et diplom i mailen, som du kan hænge op og hvis du ønsker det, vil du modtage nyheder fra os 1 gang om måneden).

Lad dine medarbejdere
støtte et godt formål…

 

Som firma har du nu mulighed for at købe et firmaarrangement, der inkluderer alle medarbejdere i virksomheden. Nå du tegner et firmaabonnement, vil du modtage diplomer i ramme, lige til at hænge op på kontoret, og du vil samtidigt løbende modtage specielle nyhedsmail omkring det, I støtter. Medarbejderne har samtidigt mulighed for, at få os ud og holde et foredrag i virksomheden, hovr vi fortæller om børn i Bangladesh, samt hvilke forskelle virksomheden gør, med den støtte, der er doneret.

Hvad er
banglabørns
vision?

 

Det er et stort ønske for lærere og ledelse på skolerne at give det nordvestlige Bangladesh et løft ud af fattigdommen ved at satse på at børn også i denne del af landet bliver veluddannede og kan blande sig i samfundsdebatten og derved trække hele området med sig ud af fattigdom.

 

På den lange bane ønsker vi i samarbejde med forældrene at fremme:

1.Dialog og tværkulturel forståelse imellem de religiøse samfund

2.Økonomisk udvikling – dvs. fremme familiernes økonomisk uafhængighed

3.Ligeberettigelse – særligt for at fremme børns og kvinders rettigheder

4.Sundhed – især for unge, så spædbørns- og moderdødelighed reduceres

5.Miljørigtig og bæredygtig udvikling

6.Globale partnerskaber – samarbejde på tværs af grænser og forskelle

Vil du
være frivillig
i Bangladesh?

Et helt centralt element i det dansk-bangladeshiske samarbejde om skoleprojektet i Bangladesh er, at der fra Danmark udsendes volontører til skolen. Formålet hermed er først og fremmest, at volontørerne skal være med til at udvikle og styrke skolernes pædagogiske og faglige profil. Dette sker både gennem det daglige samarbejde med de lokale lærere og gennem direkte undervisning på skolen og deltagelse i børnenes fritidsliv.

Efterhånden har mange frivillige danskere været i Bangladesh og har der fået lov til at opleve en meget anderledes kultur helt tæt på og samtidig gjort en forskel for både lærer og elever.
– det kunne være dig!!

Vil du høre mere så skriv til volontørkoordinator Gitte Hjul lige her

Hvem står
bag støttegruppen
banglabørn?

Støttegruppen i Danmark er adskildt fra SMS Bangladesh og har ikke nogen direkte indflydelse på de beslutninger bestyrelsen i Bangladehs træffer i dagligdagen.

Støttegruppen i Danmark bidrager med økonomisk støtte til større investeringer: fx køb af jord og opførelsen af skolebygninger. Vi bidrager også til den daglige drift af skolerne, da forældrebetalingen ikke er tilstrækkelig til at dække lærerlønningerne. Det er håbet, at det på sigt vil være muligt.

Derudover bidrager støttegruppen i Danmark med inspiration – særligt ved at sende volontører ud, som kan opmuntre lærerne og styrke deres kundskaber og også ved at afholde mindre kurser for lærerne, hvor danske lærere videregiver noget af alt deres gode erfaring.

Vil du læse
de seneste nyheder
fra hjælpearbejdet?

På vores Facebook opdaterer vi løbende om alle nye tiltag samt updates på løbende projekter og fremtid og drømme.